Loading...

Zoekt u een tijdelijk

ICT-Profiel? 

Heeft u een vraag over de nieuwe raamovereenkomst?


De informatie op deze pagina is opgesteld in samenwerking met de Vlaamse overheid


ICT-PROFIELEN RAAMOVEREENKOMST 2022 - 2027

Welkom op de portaalsite van Public-Sourcing voor de raamovereenkomst Managed Service Provider: ICT-profielen.
Als officieel geselecteerde partner van de Vlaamse overheid is Public-Sourcing tot 15 februari 2027 uw toegang naar tijdelijke externe ICT-profielen! 

Dit onderdeel van de site fungeert als een informatiepunt voor u en als poort naar het platform (Connecting-Expertise), dat het aanvraag-, aanbod- en administratief proces ondersteunt.

Voor meer informatie met betrekking tot de gunningsprocedure verwijzen we u naar de website van de Vlaamse Overheid.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze werking of de opstart van het nieuwe contract? Hieronder vindt u meer uitleg of vindt u alvast onze lijst met veelgestelde vragen.

Wilt u de presentatie van een van onze infosessies herbekijken? Dat kan u hier.


ONS PLATFORM

Via een handige online tool bevraagt u op eenvoudige, uitgebreide, objectieve en transparante manier de volledige markt -van freelancer tot grote en kleine bedrijven- te bevragen. Tijdens dit proces wordt u ondersteund door ons ervaren team van experten in rekrutering en administratie!

Zo krijgt u niet alleen een snelle en efficiënte afhandeling van uw vraag waarbij de evaluatie en onderhandeling gebeurt door speciaal getrainde programma coördinatoren. Bovendien is uw bereik in de markt veel groter! Met momenteel 8.000 leveranciers biedt onze oplossing een van de grootste marktplaatsen in de markt!

HOE ICT-PROFIELEN VINDEN VIA ONZE DIENSTVERLENING?

Bent u een EVA, IVA, departement,... van de Vlaamse overheid of bent u een provinciale of lokale entiteit (gemeente, OCMW, intercommunale, een vereniging van lokale entiteiten,...), en wenst u gebruik te maken van deze MSP-dienstverlening en heeft u nog geen gebruik gemaakt van onze diensten? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in, wij ondersteunen u verder tijdens de registratie.

Voor dit formulier vragen wij u het draaiboek in te vullen dat u hieronder bij downloads kan terugvinden. Voeg dit draaiboek nadien toe in het formulier of verstuur dit naar info@public-sourcing.be. U vindt daarnaast ook meer uitleg bij de rollen, en een volledige handleiding van het proces, alsook een overzicht van de statussen in dit draaiboek terug.

Wenst u meer info over de registratie of de werking van de tool, dan kan u enkele handige documenten terugvinden bij onderstaande downloads.


Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan via onderstaande knop contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Bent u reeds klant en bent u op zoek naar een nieuw ICT-profiel of wilt u een lopend dossier opvolgen of timesheets goedkeuren, dan kan u op ons platform terecht via onderstaande knop.

VEELGESTELDE VRAGEN

De maximum tarieven per profielcategorie werden tijdens de gunningsprocedure van het raamcontract in concurrentie gesteld en meegenomen als gunningscriteria in de evaluatie. Public-Sourcing heeft bij de opmaak van hun offerte op basis van de analyse van de bestelde profielen van de afgelopen 4 jaar marktconforme tarieven ingediend.

Er is geen maximum duurtijd bepaald voor de individuele opdrachten. Het is de inhoud van opdracht die de duurtijd bepaalt. Uiteraard is er een beperking voor wat betreft de duur van het raamcontract (looptijd 4,5 jaar + 5 maanden voor de individuele opdrachten).

Het maximum aantal dagen aangegeven in de werkaanvraag kan niet verhoogd worden. Er kunnen wel deelcontracten aangemaakt worden voor een lager aantal dan het maximum in de werkaanvraag.

Neen, de besteller kan niet zelf de datum aanpassen. Public-Sourcing kan dit wel.

De profielencatalogus wordt geoptimaliseerd en het aantal vaardigheden per profiel wordt standaard verminderd. Dit zal ook een positief effect hebben op de snelheid.

Hiervoor zal een oplossing voorzien worden in Connecting-Expertise.

Hiervoor wordt er tijdens de implementatiefase een oplossing voorzien in Connecting-Expertise.

Neen, hier kan niet van afgeweken worden. Dit is op specifieke vraag van het Facilitair Bedrijf.

Dit is een werkdag voor de Vlaamse overheid.

De besteller mag enkel een interview plannen met ofwel alle kandidaten op de shortlist of met geen enkele kandidaat.

De totstandkoming van de selectie en motivering van de keuze is inzichtelijk gemaakt in Connecting-Expertise en kan op termijn ook geëxporteerd worden.

Dit is niet opgenomen.

Het onboardingstraject wordt uitgewerkt tijdens de implementatie en zal starten in het voorjaar.

De onboarding voor consultants is telkens bij de start van een nieuwe opdracht en zal minimum 1/jaar herhaald worden. Het is immers mogelijk dat de instructies jaarlijks wijzigen en daarom is het belangrijk dat alle consultants geïnformeerd worden over de laatste manier van werken.

Het Facilitair Bedrijf heeft het bestek opgemaakt voor alle soorten entiteiten en voor alle types opdrachten. Vermits toch niet alle organisaties geconfronteerd worden met persoonsgegevens, is deze de beste en meest efficiënte aanpak. De data moet ook zeer specifiek aangegeven worden en volstaat niet met een Ja/Nee-vraag.  

In de algemene voorwaarden zijn reeds de algemeen geldende verplichtingen inzake confidentialiteit opgenomen. Overeenkomstig de bepalingen van de algemene voorwaarden is het evenwel mogelijk dat bepaalde bestellers nog zullen vragen om bijkomende bepalingen inzake confidentialiteit te ondertekenen indien dit noodzakelijk of opportuun wordt geacht in het kader van de concreet uit te voeren opdracht.

Deze overeenkomst wordt ondertekend door de onderaannemer en Public-Sourcing.

Er is geen standaard jaarlijkse indexering voorzien voor de maximumtarieven. Wel is het mogelijk om de tarieven te herzien na een procedure en validatie van Inspectie Financiën. Dit kan ten vroegste 1 jaar na opstart van het raamcontract gebeuren.  

Het maximumtarief blijft altijd het absolute plafond bij de eerste offerte. Indien de besteller een prijsherziening heeft voorzien na 1 jaar en de onderaannemer wil het tarief aanpassen dan kan het tarief het maximumtarief overschrijden.

Het is mogelijk om inhoudelijk iets toe te voegen. In de timesheet kan via het referentieveld aangegeven worden hoeveel tijd er aan welke taken gespendeerd werd.

Ja, dit blijft mogelijk.

Dit wordt nog verder in detail uitgewerkt. Zodra hier meer nieuws over is, zullen alle bestellers geïnformeerd worden.

De vraag voor evaluatie wordt altijd gestuurd naar de besteller. 

In het kader van toegang via ACM/IDM is het in de toekomst niet meer mogelijk zijn om te werken met een generieke mailbox. 

We vragen om alle info en vragen in eerste instantie te sturen naar het algemeen mailadres info@public-sourcing.be. Dit is belangrijk omdat deze mailbox altijd gelezen wordt door iemand van het team. Persoonlijk mailboxen worden niet opgevolgd bij afwezigheid en bijgevolg kan er info verloren gaan. Indien later iemand van het team persoonlijk contact opneemt, kan de communicatie verder 1 op 1 verlopen.

U mag alle onderaannemers steeds doorverwijzen naar het team van Public-Sourcing. Indien een onderaannemer toch rechtstreeks contact blijft opnemen, mag dit ook ook doorgegeven worden aan Public-Sourcing. Zij zullen de onderaannemer contacteren en de correcte procedure en communicatiestroom uitleggen.

Een slecht resultaat zal in eerste instantie besproken worden en via een actieplan wordt een oplossing gezocht. Indien na verdere controle blijkt dat er nog steeds niet conform de voorschriften wordt gewerkt, kan er besloten worden om het contract te stoppen.

Het Facilitair Bedrijf wil door middel van recurrente audits controleren of de beschreven procedures door alle partijen worden gevolgd. De audit start altijd bij Public-Sourcing en indien er bijkomende vragen komen over 1 bepaalde aanvraag of 1 bepaald contract, kan de auditor deze vragen ook stellen aan de onderaannemer of aan de besteller.

Toch nog vragen over de nieuwe raamovereenkomst?

Nieuwe besteller? Vul onderstaand formulier in.

Download het draaiboek hier.

Laad hier het draaiboek op