Loading...

REGISTREER U BIJ ONS VOOR UW VOLGENDE TIJDELIJKE OPDRACHT

Wij brengen u dichter bij opdrachtgevers uit de publieke sector, door opdrachten en projecten te publiceren op een voor iedereen toegankelijke marktplaats en eventuele tussenkanalen uit te schakelen.

Hoe gaan we te werk?

U registreert zich op de marktplaats. Op die manier krijgt u toegang tot een constante instroom van opdrachten in de publieke sector. We brengen u via e-mail op de hoogte telkens wanneer we een interessant project in uw expertisegebied hebben.

U kunt op de marktplaats aangeven dat u interesse heeft in de opdracht. Eens de deadline verstreken, screent Public-Sourcing alle kandidaturen. Wij wegen ervaring, competenties en dagtarieven met elkaar af, en stellen de meest geschikte freelancer of onderneming voor.

Ons team is gepokt en gemazeld in de aankoop en verkoop van leveringen, werken en diensten in de publieke sector. Als de opdrachtgever u weerhoudt voor de opdracht, nemen wij de verdere administratieve flow in handen.

Uw voordelen

Onze vernieuwende aanpak kan op veel belangstelling rekenen. De aanvoer van opdrachten en projecten is daardoor groot, en groeit nog steeds verder aan.

Werken zonder tussenkanalen is financieel veel interessanter, voor de opdrachtgever, maar beslist ook voor u.

Wij zorgen ervoor dat de administratieve werklast en complexiteit van een overheidsopdracht voor u geen drempel meer hoeft te zijn om deel te nemen aan opdrachten in de publieke sector.

Achter de marktplaats zitten consultants met ervaring in uw expertisegebied, voor wie het realiseren van úw ambities evenwaardig is aan het invullen van de opdracht.